VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer heb ik recht op een vergoeding bij een vertraging, annulering, instapweigering, degradatie of een gemiste aansluiting?
U heeft recht op een vergoeding, wanneer u binnen EU lidstaten vliegt met een maatschappij die gevestigd is in een lidstaat. Vliegt u echter met een maatschappij die niet* tot een EU lidstaat behoort, dan geldt de regel dat uw vlucht vanuit* een lidstaat moet hebben plaatsgevonden.
*Voorbeeld: vliegt u met Emirates vanuit Dubai naar Amsterdam, dan is deze vlucht niet gedekt. Echter vliegt u met Emirates vanuit Amsterdam naar Dubai, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding.
Voor vergoeding bij vertraging geldt, dat de vertraging minimaal 3 uur moet zijn gerekend vanaf de geplande aankomsttijd.

Is de regelgeving voor vergoedingen enkel van toepassing op vluchten vanuit EU lidstaten?
Nee, naast de EU lidstaten (zie overzicht elders op deze pagina)  is de regelgeving ook van toepassing op vluchten,  uitgevoerd vanuit Zwitserland, IJsland en Noorwegen.

Hoe hoog is de vergoeding bij vertraging?
Allereerst opgemerkt: voor vertragingen korter dan twee uur krijgt u geen enkele vergoeding. Bij vertragingen vanaf 2 uur heeft een luchtvaartmaatschappij zorgplicht. U heeft in dat geval recht op eten en drinken (e.e.a. in verhouding met de duur van de vertraging) en zo nodig op een hotelovernachting.
 
– De hoogte van de vergoeding bedraagt, indien u binnen de EU lidstaten vliegt:
 
a. € 250,00 voor alle vluchten tot 1500 km bij vertraging van meer dan 3 uur (bijv. Amsterdam – Parijs)
b. € 400,00 voor alle vluchten langer dan 1500 km bij vertraging van meer dan 3 uur (bijv. Amsterdam – Malta)
 
– Voor vluchten vanuit de EU met bestemming buiten de EU bedraagt de vergoeding:
 
a. € 250,00 voor alle vluchten tot 1500 km bij vertraging van meer dan 3 uur  (bijv. Amsterdam – Genève)
b. € 400,00 voor alle vluchten van 1500 km tot 3500 km bij een vertraging van meer dan 3 uur (bijv. Amsterdam – Antalya)
c. € 600,00 voor een vertraagde vlucht van meer dan 3500 km bij een vertraging van 4 uur  of langer (bijv, Amsterdam – New York)
d. € 300,00 voor een vertraagde vlucht van meer dan 3500 km bij een vertraging tussen de drie en vier uur

Hoe lang duurt het voor de compensatie wordt uitgekeerd?

Dit is o.a. afhankelijk van het soort claim en van de luchtvaartmaatschappij. Uit ervaring weten wij dat de ene maatschappij sneller tot actie c.q. uitbetaling overgaat dan de andere. Dit kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Wij doen ons uiterste best om binnen de kortst mogelijke tijd uw claim succesvol af te handelen.

Wat zijn de kosten van de diensten van Fairclaim?
Wij berekenen 25% over het totaal van het uitgekeerde compensatiebedrag. U betaalt bij ons geen administratiekosten. Wij werken op basis van no cure no pay, dus indien wij geen succes behalen, dan betaalt u ook niets. Voor de vouchercheck geven wij gratis advies. Indien wij onrechtmatigheden vinden en deze voor u aan moeten laten passen is ons tarief € 12,50 per voucher. Ook hier geldt: no cure no pay. Voor succesvolle teruggave van uw ticketprijs (restitutie) brengen wij 15% van het totaal uitgekeerde bedrag in rekening.

Waarom Fairclaim?
Fairclaim heeft de juiste kennis in huis om uw claim  op professionele wijze bij de luchtvaartmaatschappijen in te dienen en druk uit te oefenen, wanneer de betreffende maatschappij geen medewerking verleent. Wij zijn gepassioneerd in het verkrijgen van de compensatie waar u recht op heeft, in de kortst mogelijk tijd.
 
Welke landen vallen onder de EU lidstaten?
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Binnen welke termijn moet ik mijn claim indienen?
Volgens de wetgeving kunnen claims tot 2 jaar na de vluchtdatum worden ingediend. Uitzonderingen zijn landen zoals Duitsland,  het Verenigd Koninkrijk, Portugal en België. Hier kan de termijn juist weer korter of langer zijn. Wij raden u echter aan om een eventuele claim zo snel mogelijk in te dienen. Wacht hier dan ook niet te lang mee. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid ons best te doen om een “oude” claim voor u in behandeling te nemen en compensatie terug te vorderen bij de luchtvaartmaatschappij.