Wanneer heb ik recht op vergoeding bij een vertraagde vlucht

Bij een vluchtvertraging van meer dan 3 uur na de geplande aankomst heeft u mogelijk recht op een vergoeding. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, die elders op deze pagina genoemd worden.
Wanneer de vertraging meer dan 5 uur is, zou u kunnen besluiten niet (verder) te reizen. In dat geval heeft u recht op terugbetaling van de ticketprijs en tevens recht op een terugvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt.  Uitzondering op de regel is overmacht. Uw rechten vervallen wanneer de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van overmacht, zoals:

  • stakingen van bijvoorbeeld luchtverkeersleiding of luchthavenpersoneel
  • medische noodlandingen
  • terrorisme
  • slechte weersomstandigheden (denk aan sneeuwstormen)
  • natuurrampen

Overigens vallen technische mankementen volgens het Europese Hof van Justitie niet onder overmacht, hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen. Stakingen van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij worden door de rechter ook niet gezien als overmacht. In deze situaties hebben passagiers recht op een vergoeding.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet uw vlucht aan de volgende punten voldoen. Deze moet namelijk vanuit een EU lidstaat zijn vertrokken, of naar een EU lidstaat met een luchtvaartmaatschappij die in een EU lidstaat gevestigd is.

Voor vluchten die zijn uitgevoerd door een vliegmaatschappij die niet in een EU lidstaat zijn gevestigd, geldt de regel dat u alleen recht heeft op compensatie, wanneer er vanuit een EU lidstaat is gevlogen.

U heeft eveneens recht op compensatie,  wanneer u vliegt met een overstap binnen de EU naar een bestemming die buiten de EU valt.

Indien uw vlucht aan één van bovengenoemde criteria voldoet, dan heeft u in principe recht op een compensatie die kan oplopen tot € 600,00 per persoon. De hoogte van het uit te keren bedrag hangt o.a. af van de afstand die is gevlogen en de duur van de vertraging. Vaak worden door luchtvaartmaatschappijen tegoedbonnen aangeboden als compensatie voor het ongemak. Het is verleidelijk om deze aan te nemen, echter hiermee vervallen uw rechten op verdere financiële compensatie. Het is geen probleem om een tegoedbon voor eten en/of drinken aan te nemen.

Misschien vindt u het lastig om precies te weten te komen of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Het is ook geen makkelijke materie. Wij hebben echter de juiste kennis en ervaring in huis om u hierbij te helpen. Sommige maatschappijen keren niet uit of pas na lange tijd. Door onze contacten met de maatschappijen kunnen wij over het algemeen wat meer voor elkaar krijgen, dan wanneer u dit zelf zou doen. Daarnaast nemen we u veel werk uit handen. Wij werken met een succes-fee, hetgeen wil zeggen dat wij alleen kosten in rekening brengen, wanneer wij succes behaald hebben. Er worden door ons geen administratiekosten in rekening gebracht.

Compensatie bij aankomstvertraging

  • Voor vluchten korter dan 1500 km geldt een vergoeding van € 250,00 per persoon bij vertraging van meer dan 3 uur
  • Voor vluchten tussen 1500 km en 3500 km geldt een vergoeding van € 400,00 per persoon bij vertraging van meer dan 3 uur
  • Voor vluchten langer dan 3500 km geldt een vergoeding van € 600,00 per persoon bij een vertraging van meer dan 4 uur*).
    *) Bij een vlucht met een afstand van 3500 kilometer of meer en een vluchtvertraging tussen de drie en vier uur, heeft u recht op 50% van de vergoeding, te weten € 300,00.

Nogmaals, bovenstaande compensaties worden enkel uitgekeerd, wanneer uw vlucht voldoet aan de punten genoemd onder het kopje “vergoeding bij vertraagde vlucht“.