Geannuleerde vlucht, wat zijn uw rechten?

In geval van annulering van uw vlucht heeft u recht op het volgende (overeenkomstig EU-Verordening EG 261/2004, artikel 5):

 1. bijstand
 2. zorg en
 3. compensatie, buitengewone omstandigheden uitgezonderd

1. Bijstand

Bijstand na een geannuleerde vlucht houdt in dat passagiers de keuze hebben tussen:

A. het krijgen van een volledige terugbetaling (binnen 7 dagen) van de betaalde ticketprijs, voor die delen van de reis die niet zijn gereisd. Als verder reizen niet meer nuttig is, moeten de reeds gemaakte vluchten ook worden vergoed. Wanneer een aansluitende vlucht wordt geannuleerd, moet de passagier ook een gratis vlucht naar het oorspronkelijke vertrekpunt ontvangen.

B. een omboeking naar een andere vlucht, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, zo spoedig mogelijk naar de eindbestemming. Vergelijkbare vervoersomstandigheden houdt in dat extra overstappen en downgraden moeten worden vermeden. Tijden moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de tijden die zijn vermeld op het oorspronkelijke ticket. Dit alles wordt in detail beschreven in artikel 8 van de EU-verordening.

C. omboeking, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, naar de eindbestemming op een later tijdstip dat de passagier schikt, afhankelijk van de beschikbaarheid van zitplaatsen. 

2. Zorg

Ongeacht de oorzaak van de annulering, is de luchtvaartmaatschappij wettelijk verplicht om u de volgende zorg te bieden:

 • een maaltijd en verfrissing, bedrag afhankelijk van de duur van de vertraging
 • twee gratis telefoongesprekken of e-mailberichten

Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij te bieden, in geval van een vertrek op de volgende dag:

 • hotelaccommodatie
 • transfer van de luchthaven naar uw accommodatie

3. Compensatie

Het is geregeld door de wet (artikel 7) dat luchtvaartmaatschappijen in bepaalde gevallen na een annulering een schadevergoeding moeten betalen aan passagiers. Deze verplichting en het bedrag van de vergoeding zijn onder andere afhankelijk van de reden voor de annulering en het tijdstip van het informeren van de passagier.   Op enkele uitsluitingen na (zie hieronder), zijn de compensaties voor een geannuleerde vlucht:

 1. € 250,00 voor alle vluchten tot 1500 km
 2. € 400,00 voor alle vluchten van meer dan 1500 km tussen de lidstaten, en alle andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km
 3. € 600,00 voor alle vluchten die niet gedekt zijn door 1. of 2.

Als u ervoor kiest om uw reis te continueren, worden de bovengenoemde bedragen met 50% verlaagd als de nieuwe aankomsttijd (in vergelijking met de oorspronkelijke aankomsttijd) niet later zal zijn dan:

 1. twee uur voor alle vluchten van 1500 km of minder, of
 2. drie uur voor alle vluchten tussen lidstaten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km, of
 3. vier uur voor alle vluchten die niet door 1 worden gedekt. nl 2.

 

De genoemde afstanden zijn de zogenaamde “grote cirkel” (zoals de kraai vliegt) afstanden tussen de start- en eindpunten van het ticket, ook indien er geswitcht wordt.

Uitsluitingen

Zelfs bij annuleringen vervalt uw recht op compensatie, indien:

 • u ten minste 14 dagen voor vertrek op de hoogte bent gesteld
 • u tussen 7 dagen en 2 weken voor vertrek op de hoogte bent gesteld van een alternatief, dat niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en minder dan 4 uur aankomt dan de oorspronkelijke aankomsttijd op de eindbestemming
 • de annulering wordt minder dan 7 dagen voor vertrek aangekondigd en er wordt een alternatief aangeboden dat niet eerder dan een uur voor de geplande tijd vertrekt en minder dan twee uur later aankomt dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming
 • er is sprake van overmacht, zoals slechte weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen, sabotage, terrorisme, stakingen van de luchtverkeersleiding of luchthaven werknemers en sluiting van de hele luchthaven